Diese Website verwendet zur Verbesserung der Funktionalität Cookies!

 

Välkommen till Solvinnare

Solenergi i Undrom

Tankar om att göra egen el!

En investering i solcellsmoduler är en investering som lönar sig över tid!

Det spelar ingen roll hur man räknar och vilket märke man väljer – den är återbetald på mellan 10 – 12 år – med dagens elpriser, sedan är elen i stort sett gratis i 30 år till! Minst!

Inga överföringsavgifter, energiskatt eller moms på den el man producerar själv. Om det i framtiden blir nettodebitering så får man riktigt bra betalt för den el man producerar själv (man får betalt även nu för el som man inte själv gör av med) Nettodebitering och bidrag till etablering av solceller vore effektiva verktyg för en snabbare omställning till ett mer hållbart samhälle.

Det verkar dock nu (våren 2014) som om riksdagen kommer att ta regeringens förslag om en skattereduktion på max 18000 kr/år för levererad egenproducerad el. Hur elpriserna ser ut om några år är väl lite osäkert, men många menar att vi kommer att tvingas anpassa oss till resten av Europa = höjda elpriser.

Då är vinsten ännu större om man gör elen själv!

Jag har valt att jobba med solmoduler tillverkade i Sverige.windeon fotovoltaik

Detta av flera skäl:

1. Paneler tillverkade i Sverige är i detta sammanhang att betrakta som närproducerat.

2. Jobb skapas här i landet.

3. Skatteintäkter genereras och stannar också här.

4. De skattefinansierade bidragen som utgår vid installation – stannar i Sverige.

5. Det låga pris som många av importfirmorna håller subventioneras alltid av någon annan, med t.ex. låg lön, dålig (arbets-)miljö, m.m. Detta gäller allt som vi nu kan köpa, som för oss är fruktansvärt billigt jämfört med om vi producerar själva. Dessa varor och produkter orsakar ofta social misär och miljökatastrofer i Syd. Importörerna har dock för det mesta en god avans! Se färska exempel i klädbranschen. Det är dags att tänka om – en ny värld är möjlig om vi vill!

6. Solcellspanelerna från Windon/Swemodule är bland marknadens för närvarande mest effektiva, med ett unikt glas, samt har en genomgående hög kvalitet och nära garantier.

7. Genom att handla svenska paneler exporterar vi inte de (relativt små dock) utsläpp som sker vid tillverkning och transport. Ytterligare anledningar till att jag tycker det är väldigt stimulerande att jobba med att göra egen el. Jag ser det som avgörande att vi bryter oligopolen och storskaligheten på energimarknaden. El ska och kan produceras där den behövs/används -dvs. i våra hem/jordbruk/industrier/m.m.. Dessutom, genom att vi att gör vår egen el – tar vi faktiskt en del (liten men god) av vårt ansvar för den ofrånkomliga omställning som vårt samhälle och världen står inför.

Tillväxt i dagens mening är inte möjlig.

Enligt forskaren Johan Rockström så har vi nu ynka 10 år på oss om för att vända utvecklingen så att CO2 halterna kan börja sjunka igen! Egenproducerad el är ett steg i rätt riktning. Och varje kWh som vi skickar ut på nätet tränger bort en kWh ”fulel”.

Så vi måste alltså tänka till, tänka klimatsmart och samtidigt energi- och ekonomiklokt! svensktillverkat

Tomas Eklund